อบรม CBL – ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช

อบรม CBL – ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช อาจารย์คณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  ได้เข้าอบรม “การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน” Creativity-based learning (CBL) โดยวิทยากร ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ และ ดร.ภาณุพงษ์ วันจันทึก การอบรมครั้งนี้ทางคณะได้คัดเลือกอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม โดยอาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรมได้เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนการสอนจากเดิมที่เป็นแบบเลคเชอร์ หรือเน้นการบรรยายให้นักศึกษาฟัง เปลี่ยนการการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) เพื่อให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ทักษะการเรียนรู้ หรือที่เราเรียกว่าทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นั่นเอง หลังจากการเรียนรู้วิธีการแล้ว อาจารย์ทุกท่านก็ได้ร่วม Workshop ปฎิบัติการเปลี่ยนการสอน และมานำเสนอผลงาน บรรยากาศการอบรมครั้งนี้สนุกสนาน และ มีแต่เสียงหัวเราะตลอดการอบรม   Creativity-based Learning (CBL) ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ และคณะ  จึงได้ทำการวิจัยเพื่อสร้างรูปแบบการสอนใหม่  ที่เหมาะสมกับปัญหาของประเทศ  และเป้าหมายการศึกษาของเรา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ หรือสอบถาม คุณณิชานันทน์ คำเสริฐ (เอ็ม) โทร 080-8107181 , [...]

บรรยายการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บรรยายการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557   การบรรยายครั้งนี้ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับอาจารย์ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย ในเรื่องการสอนในอดีตกับปัจจุบัน ว่าทำไมอาจารย์ต้องเปลี่ยนการสอน  เพราะโลกปัจจุบันมันเปลี่ยนไปจากอดีตมากมายนั่นเองค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเรียน การเข้าหาข้อมูล มันเปลี่ยนไปหมดแล้ว การสอนแบบเดิมเด็กจะมีทักษะไม่ครบพร้อมค่ะ เราต้องเปลี่ยนวิธีการสอน เพื่อให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ทักษะการเรียนรู้ หรือที่เราเรียกว่าทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นั่นเอง                   ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based learning Creativity-based Learning (CBL) ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ และคณะ  จึงได้ทำการวิจัยเพื่อสร้างรูปแบบการสอนใหม่  ที่เหมาะสมกับปัญหาของประเทศ  และเป้าหมายการศึกษาของเรา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ หรือสอบถาม คุณณิชานันทน์ คำเสริฐ (เอ็ม) โทร 080-8107181 [...]

Train the Trainer – อบรมพนักงานงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

Train the Trainer – อบรมพนักงานงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด    เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการการเดินรถไฟฟ้า และระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail link) ได้จัดโครงการ “ปันรัก ปันรู้” เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร โดยได้เชิญวิทยากรการศึกษาระดับประเทศ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ฝึกอบรมในหัวข้อ “การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน” Creativity-based learning ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมเป็นระดับนายสถานี รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมของบริษัทฯ ด้วย การอบรมนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รู้แนวทางการสอนและการฝึกอบรมพนักงานหรือการ Training ซึ่งเป็นวิธีการที่จะทำให้พนักงานเกิดทักษะการทำงาน และคิดเป็น มีทักษะการสื่อสาร นอกจากนี้ยังได้เทคนิคการทำงานและได้แรงบันดาลใจในการทำงาน แบบ Happy work Happy life กันอีกด้วย     [...]

อบรมครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

 อบรมครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมคุณครูทั้งโรงเรียน เพื่อปรับเปลี่ยนการสอนให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน โดยได้เชิญวิทยากรระดับประเทศ คือท่านดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ซึ่งท่านเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ www.eduzones.com และนักวิชาการอิสระ นักพูด นักเขียน เป็นผู้นำเสนอแนวคิด ด้านการเรียนรู้ และผู้วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวงการการศึกษาของประเทศ หัวข้อการจัดอบรมในครั้งนี้ การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based learning หรือ CBL  ซึ่งเป็นการสอนที่จะพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน  ในการอบรมได้รับเกียรติจากท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร. เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ เป็นประธานเปิดการอบรมและเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย การอบรม CBL สำหรับคุณครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจัดทั้งหมด 4 รุ่น โดยแบ่งเป็นรุ่นละ 45 ท่าน แต่ละรุ่นจะใช้เวลาในการอบรม 2 วัน ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้รูปแบบการสอนต่างๆ ความจำเป็นของ การสอน CBL ทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมถึง เรียนรู้หลักการ และวิธีการสอนแบบ CBL หลังจากนั้นผู้เข้าอบรมจะร่วมทำ  [...]

บรรยายให้กับอาจารย์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง

  หน้าที่ของอาจารย์ต่อจากนี้ไป คือ กระตุ้น ท้าทาย ให้นักศึกษาตื่นเต้น ตื่นตัว ให้เขารู้ว่า แค่ใบปริญญาไม่พอแล้วสำหรับอนาคต ต้องมีทักษะครบพร้อมต่อการงานในอนาคต… บรรยายให้กับอาจารย์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง 30 พ.ค. 57      

บรรยายเรื่อง “Future Classroom : ห้องเรียนแห่งอนาคต”

บรรยายเรื่อง “Future Classroom : ห้องเรียนแห่งอนาคต” ในงานประชุมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา จ.อุทัยธานี มีคุณครูและผู้บริหารร่วมสัมมนากว่า 800 ท่าน ณ โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์ จ.อุทัยธานี สนับสนุนงบประมาณโดย อบจ.อุทัยธานี วันที่ 10 ก.ย.55         facebook อ.วิริยะ  คลิก ดูคลิปบรรยาย อ.วิริยะ  คลิก    

 • สาขาอาชีพแห่งอนาคต 2014

 • นักวาดสติกเกอร์ไลน์…อาชีพยุคดิจิตอล

  นักวาดสติกเกอร์ไลน์…อาชีพยุคดิจิตอล

  นักวาดสติกเกอร์ไลน์…อาชีพยุคดิจิตอล       ยอดขายสติ๊กเกอร์ LINE ช่วง 3 เดือนแรก ของครึ่งปีหลัง ทำรายได้รวม 381 ล้านบาท และสติ๊กเกอร์ที่วางขายมีถึง 10,000 [...]
 • 10 สาขาเปิดใหม่ ที่เป็นความต้องการของอาเซียน

  10 สาขาเปิดใหม่ ที่เป็นความต้องการของอาเซียน

    10 สาขาเปิดใหม่ ที่เป็นความต้องการของอาเซียน     เวลาที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก็กระชั้นเข้ามาทุกที ทำให้การเตรียมตัวเพื่อพร้อมรับมือของประชาชนในแต่ละประเทศมีความเข้มข้นขึ้นมาก ทั้งในเรื่องของความพร้อมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านภาษา และด้านการศึกษาของคนในชาติทำให้มหาวิทยาลัยต่างๆ มีคณะและสาขาใหม่ๆ เกิดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนของเรามีความรู้ความสามารถพอที่จะเข้าไปแข่งขันกับชาติอื่นในตลาดแรงงานที่เปิดกว้างขึ้น ซึ่งเด็กๆ ก็ต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมเช่นกัน [...]
 • คณะและสาขาใหม่ๆ ใครจะรู้ว่ามีสอนจริง

  คณะและสาขาใหม่ๆ ใครจะรู้ว่ามีสอนจริง

  คณะและสาขาใหม่ๆ ใครจะรู้ว่ามีสอนจริง   เคยถามน้องๆ หลายคนถึงอาชีพที่อยากเป็นในอนาคต คำตอบที่ได้เปลี่ยนไปค่ะ เด็กยุคนี้อยากทำอะไรที่แตกต่าง อยากสร้างงานเองกันมากขึ้น พวกเขาอยากใช้ความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาการ แบบนี้ดีเลยค่ะ เพราะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสาขาวิชาใหม่ๆ ที่เราอาจจะยังไม่คุ้นเคย ไม่เคยได้ยินชื่อหรือไม่เคยคิดว่าจะมีเปิดสอนจริงๆ เปิดตา เปิดใจ [...]
 • ดูแลผู้สูงอายุ … อาชีพไม่ใหม่ แต่น่าสนใจในปี 2020

  ดูแลผู้สูงอายุ … อาชีพไม่ใหม่ แต่น่าสนใจในปี 2020

  ดูแลผู้สูงอายุ … อาชีพไม่ใหม่ แต่น่าสนใจในปี 2020   อย่าเพิ่งตกใจกันนะคะน้องๆ นี่คือเรื่องจริงที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า! เพราะว่าอีกไม่นานสัดส่วนของคนวัยทำงานจะต่ำกว่าผู้สูงอายุ ความเจริญทางการแพทย์ทำให้อัตราการตายของประชากรลดลง ขณะที่อัตราการเกิดของหลายประเทศทั่วโลกก็ลดลงด้วยเช่นกัน ดังนั้น อีก 6-7 ปีข้างหน้านี้ [...]
 • More from สาขาอาชีพแห่งอนาคต 2014
 • คลิปวิดีโอ อ.วิริยะ

 • เด็กไทยใช้เวลาในห้องเรียนเยอะ แต่ไม่มีเวลาเรียนรู้

  เด็กไทยใช้เวลาในห้องเรียนเยอะ แต่ไม่มีเวลาเรียนรู้

  อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์เรื่องการเตรียมตัวลูกๆ สู่ AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) ในรายการ Talk about Kids ออกอากาศเมื่อวันที่ 30 ก.ค.55 ทางรักลูก แฟมิลี่ [...]
 • งานกระแสสีเขียวมาแรง.. เรียนแล้วไม่ตกงาน

  งานกระแสสีเขียวมาแรง.. เรียนแล้วไม่ตกงาน

  อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์เรื่องทักษะงานใหม่ๆ จากกระแสสีเขียว.. ถึงแม้คนจำนวนไม่น้อยทั่วโลกจะตกงาน แต่ตำแหน่งงานจากกระแสสีเขียวกลับเพิ่มขึ้นอย่างมาก.. เตรียมพร้อมเพื่อทำงานในกระแสนี้ได้อย่างไร ต้องเรียนอะไร ฝึกอะไร ในรายการชาวกรุง คิดต่าง สร้างปัญญา ออกอากาศเมื่อวันที่ 31 ส.ค.55 [...]
 • 4 ทักษะที่สำคัญ ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต

  4 ทักษะที่สำคัญ ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต

  “4 ทักษะที่สำคัญ ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต” ทักษะ ที่เราได้จากการเรียนการสอนรูปแบบเดิมคือ ทักษะในการคิดวิเคราะห์ แต่ในห้องเรียนแห่งอนาคตผู้เรียน จะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่สำคัญ ต่างๆเหล่านี้คือ ทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ ทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ การทำงานเป็นทีม และทักษะในการคิดสร้างสรรค์   [...]
 • อยากเป็นแอร์โฮสเตส เรียนไรดี

  อยากเป็นแอร์โฮสเตส เรียนไรดี

  อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ตอบคำถามน้องๆ และผู้ปกครอง - อนาคตการศึกษาไทยจะเปลี่ยนแปลงเหมือนต่างประเทศหรือเปล่า - ลูกชายอยากเรียนนิเทศฯ มากค่ะ อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไร - อยากเรียน IT แต่ไปยื่นคะแนนพยาบาลตามที่ทางบ้านบอก แล้วดันติด [...]
 • More from คลิปวิดีโอ อ.วิริยะ
 • งานบรรยาย อ.วิริยะ

 • อบรม CBL – ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช

  อบรม CBL – ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช

  อบรม CBL – ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช อาจารย์คณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  ได้เข้าอบรม “การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน” Creativity-based learning (CBL) โดยวิทยากร ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ และ [...]
 • บรรยายการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  บรรยายการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  บรรยายการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557   การบรรยายครั้งนี้ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับอาจารย์ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย ในเรื่องการสอนในอดีตกับปัจจุบัน ว่าทำไมอาจารย์ต้องเปลี่ยนการสอน  เพราะโลกปัจจุบันมันเปลี่ยนไปจากอดีตมากมายนั่นเองค่ะ [...]
 • Train the Trainer – อบรมพนักงานงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

  Train the Trainer – อบรมพนักงานงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

  Train the Trainer – อบรมพนักงานงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด    เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 1 [...]
 • อบรมครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

  อบรมครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

   อบรมครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมคุณครูทั้งโรงเรียน เพื่อปรับเปลี่ยนการสอนให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน โดยได้เชิญวิทยากรระดับประเทศ คือท่านดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ซึ่งท่านเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ www.eduzones.com และนักวิชาการอิสระ นักพูด นักเขียน [...]
 • More from งานบรรยาย อ.วิริยะ
 • สาขาน่าสนใจ

 • นักวาดสติกเกอร์ไลน์…อาชีพยุคดิจิตอล

  นักวาดสติกเกอร์ไลน์…อาชีพยุคดิจิตอล

  นักวาดสติกเกอร์ไลน์…อาชีพยุคดิจิตอล       ยอดขายสติ๊กเกอร์ LINE ช่วง 3 เดือนแรก ของครึ่งปีหลัง ทำรายได้รวม 381 ล้านบาท และสติ๊กเกอร์ที่วางขายมีถึง 10,000 [...]
 • 10 สาขาเปิดใหม่ ที่เป็นความต้องการของอาเซียน

  10 สาขาเปิดใหม่ ที่เป็นความต้องการของอาเซียน

    10 สาขาเปิดใหม่ ที่เป็นความต้องการของอาเซียน     เวลาที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก็กระชั้นเข้ามาทุกที ทำให้การเตรียมตัวเพื่อพร้อมรับมือของประชาชนในแต่ละประเทศมีความเข้มข้นขึ้นมาก ทั้งในเรื่องของความพร้อมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านภาษา และด้านการศึกษาของคนในชาติทำให้มหาวิทยาลัยต่างๆ มีคณะและสาขาใหม่ๆ เกิดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนของเรามีความรู้ความสามารถพอที่จะเข้าไปแข่งขันกับชาติอื่นในตลาดแรงงานที่เปิดกว้างขึ้น ซึ่งเด็กๆ ก็ต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมเช่นกัน [...]
 • คณะและสาขาใหม่ๆ ใครจะรู้ว่ามีสอนจริง

  คณะและสาขาใหม่ๆ ใครจะรู้ว่ามีสอนจริง

  คณะและสาขาใหม่ๆ ใครจะรู้ว่ามีสอนจริง   เคยถามน้องๆ หลายคนถึงอาชีพที่อยากเป็นในอนาคต คำตอบที่ได้เปลี่ยนไปค่ะ เด็กยุคนี้อยากทำอะไรที่แตกต่าง อยากสร้างงานเองกันมากขึ้น พวกเขาอยากใช้ความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาการ แบบนี้ดีเลยค่ะ เพราะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสาขาวิชาใหม่ๆ ที่เราอาจจะยังไม่คุ้นเคย ไม่เคยได้ยินชื่อหรือไม่เคยคิดว่าจะมีเปิดสอนจริงๆ เปิดตา เปิดใจ [...]
 • อาชีพไหนที่เหมาะกับเรา

  อาชีพไหนที่เหมาะกับเรา

  อาชีพไหนที่เหมาะกับเรา การเลือกอาชีพที่เหมาะกับเรา เป็นเรื่องที่น้องๆ ทุกคนควรให้ความสำคัญ บางคนคิดว่าเรียนอะไรก็ได้ ขอแค่ให้จบมา แล้วมีงานทำก็พอเพราะทุกวันนี้งานหายาก แต่ถ้าเราได้เรียนในสิ่งที่ชอบ และได้ทำงานตามความถนัด งานนั้นๆ จะไม่สร้างแค่รายได้ แต่มันจะสร้างความสุขให้กับเราไปตลอดชีวิต!จริงๆ เราก็พูดเรื่องการเลือกอาชีพกันมาโดยตลอด แต่ก็ยังมีน้องๆ อีกหลายคนที่ยังตัดสินใจไม่ได้ [...]
 • More from สาขาน่าสนใจ
ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่พรสวรรค์ ฝึกฝนกันได้

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.