อบรม Creativity-based Learning ผู้บริหารและครู สพฐ.

การอบรมปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนทักษะการคิด วิเคราะห์ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   หลักสูตร “การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน” (Creativity-Based Learning : CBL) จัดโดย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก), สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   รุ่นที่ 1 อบรมครูในสังกัดสพฐ. วันที่ 22-24 มกราคม 2558 ที่โรงแรมโรยัลเบญจา กทม.   รุ่นที่ 2 อบรมผู้บริหารสถานศึกษา  วันที่ 5-8 ก.พ. 58  ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด   รุ่นที่ 3 อบรมครูในสังกัด สพฐ.  วันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

อบรม CBL – ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช

อบรม CBL – ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช อาจารย์คณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  ได้เข้าอบรม “การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน” Creativity-based learning (CBL) โดยวิทยากร ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ และ ดร.ภาณุพงษ์ วันจันทึก การอบรมครั้งนี้ทางคณะได้คัดเลือกอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม โดยอาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรมได้เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนการสอนจากเดิมที่เป็นแบบเลคเชอร์ หรือเน้นการบรรยายให้นักศึกษาฟัง เปลี่ยนการการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) เพื่อให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ทักษะการเรียนรู้ หรือที่เราเรียกว่าทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นั่นเอง หลังจากการเรียนรู้วิธีการแล้ว อาจารย์ทุกท่านก็ได้ร่วม Workshop ปฎิบัติการเปลี่ยนการสอน และมานำเสนอผลงาน บรรยากาศการอบรมครั้งนี้สนุกสนาน และ มีแต่เสียงหัวเราะตลอดการอบรม   Creativity-based Learning (CBL) ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ และคณะ  จึงได้ทำการวิจัยเพื่อสร้างรูปแบบการสอนใหม่  ที่เหมาะสมกับปัญหาของประเทศ  และเป้าหมายการศึกษาของเรา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ หรือสอบถาม คุณณิชานันทน์ คำเสริฐ (เอ็ม) โทร 080-8107181 , [...]

บรรยายการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บรรยายการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557   การบรรยายครั้งนี้ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับอาจารย์ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย ในเรื่องการสอนในอดีตกับปัจจุบัน ว่าทำไมอาจารย์ต้องเปลี่ยนการสอน  เพราะโลกปัจจุบันมันเปลี่ยนไปจากอดีตมากมายนั่นเองค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเรียน การเข้าหาข้อมูล มันเปลี่ยนไปหมดแล้ว การสอนแบบเดิมเด็กจะมีทักษะไม่ครบพร้อมค่ะ เราต้องเปลี่ยนวิธีการสอน เพื่อให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ทักษะการเรียนรู้ หรือที่เราเรียกว่าทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นั่นเอง                   ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based learning Creativity-based Learning (CBL) ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ และคณะ  จึงได้ทำการวิจัยเพื่อสร้างรูปแบบการสอนใหม่  ที่เหมาะสมกับปัญหาของประเทศ  และเป้าหมายการศึกษาของเรา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ หรือสอบถาม คุณณิชานันทน์ คำเสริฐ (เอ็ม) โทร 080-8107181 [...]

Train the Trainer – อบรมพนักงานงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

Train the Trainer – อบรมพนักงานงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด    เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการการเดินรถไฟฟ้า และระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail link) ได้จัดโครงการ “ปันรัก ปันรู้” เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร โดยได้เชิญวิทยากรการศึกษาระดับประเทศ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ฝึกอบรมในหัวข้อ “การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน” Creativity-based learning ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมเป็นระดับนายสถานี รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมของบริษัทฯ ด้วย การอบรมนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รู้แนวทางการสอนและการฝึกอบรมพนักงานหรือการ Training ซึ่งเป็นวิธีการที่จะทำให้พนักงานเกิดทักษะการทำงาน และคิดเป็น มีทักษะการสื่อสาร นอกจากนี้ยังได้เทคนิคการทำงานและได้แรงบันดาลใจในการทำงาน แบบ Happy work Happy life กันอีกด้วย     [...]

อบรมครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

 อบรมครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมคุณครูทั้งโรงเรียน เพื่อปรับเปลี่ยนการสอนให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน โดยได้เชิญวิทยากรระดับประเทศ คือท่านดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ซึ่งท่านเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ www.eduzones.com และนักวิชาการอิสระ นักพูด นักเขียน เป็นผู้นำเสนอแนวคิด ด้านการเรียนรู้ และผู้วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวงการการศึกษาของประเทศ หัวข้อการจัดอบรมในครั้งนี้ การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based learning หรือ CBL  ซึ่งเป็นการสอนที่จะพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน  ในการอบรมได้รับเกียรติจากท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร. เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ เป็นประธานเปิดการอบรมและเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย การอบรม CBL สำหรับคุณครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจัดทั้งหมด 4 รุ่น โดยแบ่งเป็นรุ่นละ 45 ท่าน แต่ละรุ่นจะใช้เวลาในการอบรม 2 วัน ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้รูปแบบการสอนต่างๆ ความจำเป็นของ การสอน CBL ทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมถึง เรียนรู้หลักการ และวิธีการสอนแบบ CBL หลังจากนั้นผู้เข้าอบรมจะร่วมทำ  [...]

บรรยายให้กับอาจารย์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง

  หน้าที่ของอาจารย์ต่อจากนี้ไป คือ กระตุ้น ท้าทาย ให้นักศึกษาตื่นเต้น ตื่นตัว ให้เขารู้ว่า แค่ใบปริญญาไม่พอแล้วสำหรับอนาคต ต้องมีทักษะครบพร้อมต่อการงานในอนาคต… บรรยายให้กับอาจารย์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง 30 พ.ค. 57      

 • สาขาอาชีพแห่งอนาคต 2014

 • ที่สุดในโลก

  ที่สุดในโลก

  ที่สุดในโลก   มีคำกว่าไว้น่าฟังว่า ใครก็ตาม ถ้าหมกมุ่นจริงจัง เรียนรู้และฝึกฝนอยู่ กับเรื่องอะไร ถึงสิบปี เขาคือผู้เชี่ยวชาญ ตัวจริง ผมก็เลยมาคิดต่อว่า แล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้า เขาเริ่มต้น สนใจและ จริงจังกับมันตั้งแต่เด็ก [...]
 • เวลาเป็นต้นทุน ที่ได้มาฟรีๆ แต่มีค่ามาก

  เวลาเป็นต้นทุน ที่ได้มาฟรีๆ แต่มีค่ามาก

  เวลาเป็นต้นทุนที่ได้มาฟรีๆแต่มีค่ามาก “สวัสดีครับ ผมติดตามมาจาก youtube ผมซิ่วมา 2 ปีแล้วครับ ตอนนี้ก็กำลังจะออกจากปี 2 อีกรอบ คือผม ไม่รู้ตัวเองจริงเลยว่า ชอบอะไร อะครับ จะทำอย่างไรช่วยแนะด้วยครับ” [...]
 • งาน สร้างคน

  งาน สร้างคน

  งาน สร้างคน ฮ่องกง ใช้งบประมาณให้กับการศึกษา สูงมาก คือปีละ ประมาณ340,000ล้านบาท เทียบงบประมาณต่อคนแล้วมากกว่า เรา7-8เท่า และถึงแม้จะมีเงินจากรัฐมากขนาดนี้ การเรียนฟรี ของเขาก็มีแค่12 ปีเท่าเรา   ดังนั้น [...]
 • เรียนแบบไร้ทิศทาง

  เรียนแบบไร้ทิศทาง

  เรียนแบบไร้ทิศทาง จุดอ่อนของระบบการศึกษาเราสองเรื่องใหญ่ ที่ต้องเร่งแก้ไขคือ 1 การสอนและการวัดผลที่ล้าหลังเกินกว่าจะพัฒนาเด็กของเราสู่ สังคมอนาคต และ 2 โรงเรียนขาดวิธีการที่จะช่วยให้เด็กค้นหาตนเอง และเรียนรู้อย่างมี เป้าหมาย ทุกวันนี้เด็กของเราไม่รู้ว่า จะไปทางไหนจริงๆ สิบกว่าปีที่ได้ทำงานด้านการศึกษา ตั้งแต่เริ่มตั้งเวบ [...]
 • More from สาขาอาชีพแห่งอนาคต 2014
 • คลิปวิดีโอ อ.วิริยะ

 • เด็กไทยใช้เวลาในห้องเรียนเยอะ แต่ไม่มีเวลาเรียนรู้

  เด็กไทยใช้เวลาในห้องเรียนเยอะ แต่ไม่มีเวลาเรียนรู้

  อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์เรื่องการเตรียมตัวลูกๆ สู่ AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) ในรายการ Talk about Kids ออกอากาศเมื่อวันที่ 30 ก.ค.55 ทางรักลูก แฟมิลี่ [...]
 • งานกระแสสีเขียวมาแรง.. เรียนแล้วไม่ตกงาน

  งานกระแสสีเขียวมาแรง.. เรียนแล้วไม่ตกงาน

  อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์เรื่องทักษะงานใหม่ๆ จากกระแสสีเขียว.. ถึงแม้คนจำนวนไม่น้อยทั่วโลกจะตกงาน แต่ตำแหน่งงานจากกระแสสีเขียวกลับเพิ่มขึ้นอย่างมาก.. เตรียมพร้อมเพื่อทำงานในกระแสนี้ได้อย่างไร ต้องเรียนอะไร ฝึกอะไร ในรายการชาวกรุง คิดต่าง สร้างปัญญา ออกอากาศเมื่อวันที่ 31 ส.ค.55 [...]
 • 4 ทักษะที่สำคัญ ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต

  4 ทักษะที่สำคัญ ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต

  “4 ทักษะที่สำคัญ ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต” ทักษะ ที่เราได้จากการเรียนการสอนรูปแบบเดิมคือ ทักษะในการคิดวิเคราะห์ แต่ในห้องเรียนแห่งอนาคตผู้เรียน จะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่สำคัญ ต่างๆเหล่านี้คือ ทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ ทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ การทำงานเป็นทีม และทักษะในการคิดสร้างสรรค์   [...]
 • อยากเป็นแอร์โฮสเตส เรียนไรดี

  อยากเป็นแอร์โฮสเตส เรียนไรดี

  อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ตอบคำถามน้องๆ และผู้ปกครอง - อนาคตการศึกษาไทยจะเปลี่ยนแปลงเหมือนต่างประเทศหรือเปล่า - ลูกชายอยากเรียนนิเทศฯ มากค่ะ อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไร - อยากเรียน IT แต่ไปยื่นคะแนนพยาบาลตามที่ทางบ้านบอก แล้วดันติด [...]
 • More from คลิปวิดีโอ อ.วิริยะ
 • งานบรรยาย อ.วิริยะ

 • อบรม Creativity-based Learning ผู้บริหารและครู สพฐ.

  อบรม Creativity-based Learning ผู้บริหารและครู สพฐ.

  การอบรมปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนทักษะการคิด วิเคราะห์ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   หลักสูตร “การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน” (Creativity-Based Learning : CBL) จัดโดย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก), สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   [...]
 • อบรม CBL – ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช

  อบรม CBL – ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช

  อบรม CBL – ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช อาจารย์คณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  ได้เข้าอบรม “การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน” Creativity-based learning (CBL) โดยวิทยากร ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ และ [...]
 • บรรยายการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  บรรยายการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  บรรยายการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557   การบรรยายครั้งนี้ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับอาจารย์ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย ในเรื่องการสอนในอดีตกับปัจจุบัน ว่าทำไมอาจารย์ต้องเปลี่ยนการสอน  เพราะโลกปัจจุบันมันเปลี่ยนไปจากอดีตมากมายนั่นเองค่ะ [...]
 • Train the Trainer – อบรมพนักงานงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

  Train the Trainer – อบรมพนักงานงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

  Train the Trainer – อบรมพนักงานงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด    เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 1 [...]
 • More from งานบรรยาย อ.วิริยะ
 • สาขาน่าสนใจ

 • นักการตลาด อาชีพสุดฮอตปี 2015

  นักการตลาด อาชีพสุดฮอตปี 2015

  นักการตลาด อาชีพสุดฮอตปี 2015             บริษัท CareerBuilder  และ  Economic Modeling  Specialists [...]
 • 9 อาชีพที่กำลังจะหายไปในอนาคต

  9 อาชีพที่กำลังจะหายไปในอนาคต

  9 อาชีพที่กำลังจะหายไปในอนาคต! เมื่อมีอาชีพใหม่ๆ เข้ามา ก็ต้องมีอาชีพที่อาจจะหายไปเช่นกัน วันนี้เรามี 9 อาชีพ ที่มีแนวโนวโน้มว่าจะสูญหายไปในอนาคตมาฝากกันค่ะ ลองดูนะคะว่าอาชีพประเภทไหนที่อาจจะกลายเป็นเพียงความทรงจำ… T_T 1. นายหน้า, บุรุษไปรษณีย์, และตัวแทนประกัน อินเตอร์เน็ตจะทำให้อาชีพที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางในทุกๆ [...]
 • ธุรกิจน่าสนใจ ปี 2558 และในอนาคตเมื่อเปิดการค้าเสรี AEC

  ธุรกิจน่าสนใจ ปี 2558 และในอนาคตเมื่อเปิดการค้าเสรี AEC

  ธุรกิจน่าสนใจ ปี 2558 และในอนาคตเมื่อเปิดการค้าเสรี AEC 1. ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ จากข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าอัตราผู้สูงอายุในไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นสินค้าเกี่ยวกับผู้สูงอายุจึงมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งสถานพยาบาลต่างๆก็จะมีการเพิ่มจำนวนมากขึ้นด้วย สินค้าและบริการที่กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ จึงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมาก ถือเป็นอันดับต้นๆในขณะนี้ นึกออกหรือยังว่า [...]
 • นักวาดสติกเกอร์ไลน์…อาชีพยุคดิจิตอล

  นักวาดสติกเกอร์ไลน์…อาชีพยุคดิจิตอล

  นักวาดสติกเกอร์ไลน์…อาชีพยุคดิจิตอล       ยอดขายสติ๊กเกอร์ LINE ช่วง 3 เดือนแรก ของครึ่งปีหลัง ทำรายได้รวม 381 ล้านบาท และสติ๊กเกอร์ที่วางขายมีถึง 10,000 [...]
 • More from สาขาน่าสนใจ
ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่พรสวรรค์ ฝึกฝนกันได้

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.