บรรยายการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บรรยายการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557                   ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based learning http://www.jsfutureclassroom.com/TraintheTeacher.html

Train the Trainer – อบรมพนักงานงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

Train the Trainer – อบรมพนักงานงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด    เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการการเดินรถไฟฟ้า และระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail link) ได้จัดโครงการ “ปันรัก ปันรู้” เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร โดยได้เชิญวิทยากรการศึกษาระดับประเทศ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ฝึกอบรมในหัวข้อ “การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน” Creativity-based learning ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมเป็นระดับนายสถานี รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมของบริษัทฯ ด้วย การอบรมนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รู้แนวทางการสอนและการฝึกอบรมพนักงานหรือการ Training ซึ่งเป็นวิธีการที่จะทำให้พนักงานเกิดทักษะการทำงาน และคิดเป็น มีทักษะการสื่อสาร นอกจากนี้ยังได้เทคนิคการทำงานและได้แรงบันดาลใจในการทำงาน แบบ Happy work Happy life กันอีกด้วย     [...]

อบรมครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

 อบรมครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมคุณครูทั้งโรงเรียน เพื่อปรับเปลี่ยนการสอนให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน โดยได้เชิญวิทยากรระดับประเทศ คือท่านดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ซึ่งท่านเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ www.eduzones.com และนักวิชาการอิสระ นักพูด นักเขียน เป็นผู้นำเสนอแนวคิด ด้านการเรียนรู้ และผู้วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวงการการศึกษาของประเทศ หัวข้อการจัดอบรมในครั้งนี้ การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based learning หรือ CBL  ซึ่งเป็นการสอนที่จะพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน  ในการอบรมได้รับเกียรติจากท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร. เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ เป็นประธานเปิดการอบรมและเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย การอบรม CBL สำหรับคุณครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจัดทั้งหมด 4 รุ่น โดยแบ่งเป็นรุ่นละ 45 ท่าน แต่ละรุ่นจะใช้เวลาในการอบรม 2 วัน ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้รูปแบบการสอนต่างๆ ความจำเป็นของ การสอน CBL ทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมถึง เรียนรู้หลักการ และวิธีการสอนแบบ CBL หลังจากนั้นผู้เข้าอบรมจะร่วมทำ  [...]

บรรยายให้กับอาจารย์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง

  หน้าที่ของอาจารย์ต่อจากนี้ไป คือ กระตุ้น ท้าทาย ให้นักศึกษาตื่นเต้น ตื่นตัว ให้เขารู้ว่า แค่ใบปริญญาไม่พอแล้วสำหรับอนาคต ต้องมีทักษะครบพร้อมต่อการงานในอนาคต… บรรยายให้กับอาจารย์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง 30 พ.ค. 57      

บรรยายเรื่อง “Future Classroom : ห้องเรียนแห่งอนาคต”

บรรยายเรื่อง “Future Classroom : ห้องเรียนแห่งอนาคต” ในงานประชุมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา จ.อุทัยธานี มีคุณครูและผู้บริหารร่วมสัมมนากว่า 800 ท่าน ณ โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์ จ.อุทัยธานี สนับสนุนงบประมาณโดย อบจ.อุทัยธานี วันที่ 10 ก.ย.55         facebook อ.วิริยะ  คลิก ดูคลิปบรรยาย อ.วิริยะ  คลิก    

เรื่องกล้วยๆ เรียนอย่างไรให้ Work “เทคนิคการอ่าน จำ ทำข้อสอบ”

บรรยายเรื่องกล้วยๆ เรียนอย่างไรให้ Work “เทคนิคการอ่าน จำ ทำข้อสอบ” จัดโดย ห้องเรียนแห่งอนาคต และ เว็บไซต์  www.eduzones.com เมื่อ 27 กันยายน  2555     ดูรายละเอียดโครงการได้ที่นี่    

 • สาขาอาชีพแห่งอนาคต 2012

 • เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไม่ตกงาน

  เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไม่ตกงาน

  เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไม่ตกงาน อ.ยะ ฟันธง!        จากข้อมูลของสำนักงานการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.) แบ่งกลุ่มสาขาเป็น 3 แบบ      แบบที่ [...]
 • แพทย์ที่รักษาผู้ไม่ป่วย

  แพทย์ที่รักษาผู้ไม่ป่วย

  แพทย์ที่รักษาผู้ไม่ป่วย อีก 1 สาขาอาชีพแห่งอนาคต ที่จะมีเพิ่มมากขึ้น เรื่อยๆ   ลักษณะและคุณสมบัติของคนสูงอายุทุกวันนี้ ต่างจากเดิมหลายเรื่อง      1. แก่ช้าเพราะไม่ยอมแก่  ถ้าผมเอาภาพถ่ายคนอายุ 60 [...]
 • ประชาคมอาเซียน จะนำมาซึ่งงานใหม่ๆ อีกมากมาย

  ประชาคมอาเซียน จะนำมาซึ่งงานใหม่ๆ อีกมากมาย

  ประชาคมอาเซียน จะนำมาซึ่งงานใหม่ๆ อีกมาก   จะมีการลงทุนตั้งฐานการผลิตในประเทศอาเซียนมากขึ้น เพราะต้องการผลประโยชน์จากการไม่เสียภาษี และต้องการค้าขายกับตลาด 600 ล้านคนนี้ ไทยเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นจุดแรกจุดเริ่ม ที่ประเทศต่างๆ นอกอาเซียนใช้เป็นประตูก้าวสู่ภูมิภาคนี้ ในการตั้งสำนักงานใหญ่เพื่อทำมาค้าขายกับอาเซียน เพราะในด้านการติดต่อ เรามีสนามบินและเที่ยวบินที่เชื่อมโยงทั้ง [...]
 • เกมส์ กลายเป็นธุรกิจ 10 ล้านล้านบาท

  เกมส์ กลายเป็นธุรกิจ 10 ล้านล้านบาท

  เกมส์ กลายเป็นธุรกิจ 10 ล้านล้านบาท (ไม่ได้พิมพ์ผิดนะครับ)   อาชีพต่างๆ เกิดขึ้นใหม่โดยที่เราอาจไม่สังเกต บางอาชีพเป็นอาชีพใหม่จริงๆ แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลย เช่น อาชีพเกี่ยวกับเกมส์   เมื่อก่อน เกมส์ [...]
 • More from สาขาอาชีพแห่งอนาคต 2012
 • คลิปวิดีโอ อ.วิริยะ

 • เด็กไทยใช้เวลาในห้องเรียนเยอะ แต่ไม่มีเวลาเรียนรู้

  เด็กไทยใช้เวลาในห้องเรียนเยอะ แต่ไม่มีเวลาเรียนรู้

  อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์เรื่องการเตรียมตัวลูกๆ สู่ AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) ในรายการ Talk about Kids ออกอากาศเมื่อวันที่ 30 ก.ค.55 ทางรักลูก แฟมิลี่ [...]
 • งานกระแสสีเขียวมาแรง.. เรียนแล้วไม่ตกงาน

  งานกระแสสีเขียวมาแรง.. เรียนแล้วไม่ตกงาน

  อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์เรื่องทักษะงานใหม่ๆ จากกระแสสีเขียว.. ถึงแม้คนจำนวนไม่น้อยทั่วโลกจะตกงาน แต่ตำแหน่งงานจากกระแสสีเขียวกลับเพิ่มขึ้นอย่างมาก.. เตรียมพร้อมเพื่อทำงานในกระแสนี้ได้อย่างไร ต้องเรียนอะไร ฝึกอะไร ในรายการชาวกรุง คิดต่าง สร้างปัญญา ออกอากาศเมื่อวันที่ 31 ส.ค.55 [...]
 • 4 ทักษะที่สำคัญ ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต

  4 ทักษะที่สำคัญ ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต

  “4 ทักษะที่สำคัญ ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต” ทักษะ ที่เราได้จากการเรียนการสอนรูปแบบเดิมคือ ทักษะในการคิดวิเคราะห์ แต่ในห้องเรียนแห่งอนาคตผู้เรียน จะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่สำคัญ ต่างๆเหล่านี้คือ ทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ ทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ การทำงานเป็นทีม และทักษะในการคิดสร้างสรรค์   [...]
 • อยากเป็นแอร์โฮสเตส เรียนไรดี

  อยากเป็นแอร์โฮสเตส เรียนไรดี

  อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ตอบคำถามน้องๆ และผู้ปกครอง - อนาคตการศึกษาไทยจะเปลี่ยนแปลงเหมือนต่างประเทศหรือเปล่า - ลูกชายอยากเรียนนิเทศฯ มากค่ะ อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไร - อยากเรียน IT แต่ไปยื่นคะแนนพยาบาลตามที่ทางบ้านบอก แล้วดันติด [...]
 • More from คลิปวิดีโอ อ.วิริยะ
 • สาขาน่าสนใจ

 • อาชีพไหนที่เหมาะกับเรา

  อาชีพไหนที่เหมาะกับเรา

  อาชีพไหนที่เหมาะกับเรา การเลือกอาชีพที่เหมาะกับเรา เป็นเรื่องที่น้องๆ ทุกคนควรให้ความสำคัญ บางคนคิดว่าเรียนอะไรก็ได้ ขอแค่ให้จบมา แล้วมีงานทำก็พอเพราะทุกวันนี้งานหายาก แต่ถ้าเราได้เรียนในสิ่งที่ชอบ และได้ทำงานตามความถนัด งานนั้นๆ จะไม่สร้างแค่รายได้ แต่มันจะสร้างความสุขให้กับเราไปตลอดชีวิต!จริงๆ เราก็พูดเรื่องการเลือกอาชีพกันมาโดยตลอด แต่ก็ยังมีน้องๆ อีกหลายคนที่ยังตัดสินใจไม่ได้ [...]
 • เส้นทางสู่อาชีพ “ครู”

  เส้นทางสู่อาชีพ “ครู”

  เจาะลึกการเรียน คณะครุศาสตร์ และ ศึกษาศาสตร์ กับ 2 รุ่นพี่จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาดูกันว่า กว่าจะก้าวสู่วิชาชีพครู นักศึกษาครู จะต้องผ่านอะไรกันบ้าง ประสบการณ์การฝึกงาน [...]
 • เจาะใจ “เด็กสถาปัตย์ฯ”

  เจาะใจ “เด็กสถาปัตย์ฯ”

  คุยกับรุ่นพี่คณะสถาปัตย์ พี่บูม จาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง และพี่หนุงหนิง จากม.ศรีปทุม มาดูกันว่าพี่ทั้งสองคนมีแรงบันดาลใจอะไร ทำไมถึงเลือกเรียนคณะสถาปัตย์ฯ ค้นหาตัวเองยังไง สำหรับน้องๆที่สนใจ ติดตามได้ในคลิปนี้ค่ะ ชมคลิปรายการปั้นฝันตอนอื่นๆ ได้ที่นี่ http://channele.eduzones.com/index.php [...]
 • สาขาธุรกิจไซเบอร์

  สาขาธุรกิจไซเบอร์

  “การจัดการธุรกิจไซเบอร์ “แค่ชื่อก็น่าสนใจ น่าเรียนแล้วใช่ไหมคะ การจัดการธุรกิจไซเบอร์ มันคืออะไร รายการปั้นฝัน เทปที่่ผ่านมา เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์2 รุ่นพี่ คือ นางสาวอิสรีย์ สุรวิบูลย์สุข (เบียร์) นางสาวดวงใจ แซ่ฉั่ว [...]
 • More from สาขาน่าสนใจ
ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่พรสวรรค์ ฝึกฝนกันได้

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.