อบรม Creativity-based Learning ผู้บริหารและครู สพฐ.

การอบรมปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนทักษะการคิด

วิเคราะห์ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

 


หลักสูตร “การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน”
(Creativity-Based Learning : CBL)

จัดโดย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก), สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

รุ่นที่ 1 อบรมครูในสังกัดสพฐ. วันที่ 22-24 มกราคม 2558 ที่โรงแรมโรยัลเบญจา กทม.

 

รุ่นที่ 2 อบรมผู้บริหารสถานศึกษา  วันที่ 5-8 ก.พ. 58  ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

 

รุ่นที่ 3 อบรมครูในสังกัด สพฐ.  วันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

Filed Under: งานบรรยายภาพการบรรยาย

About the Author:

Comment with Facebook

RSSComments (0)

Trackback URL

Leave a Reply

ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่พรสวรรค์ ฝึกฝนกันได้

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.